دعوای شدید نمایندگان مجلس اوکراین در برنامه زنده


دو تن از نمایندگان مجلس در هنگام پخش گفتگوی زنده تلویزیونی با یکدیگر به زد و خورد پرداختند.


۰ نظر