توضیحات خطیب نمازجمعه تهران درباره حذف نرده‌ها


دلیل حذف نرده های نماز جمعه امروز تهران


۰ نظر