تمسخر صدا و سیمای ایران توسط گزارشگر افغانی!


یک گزارشگر افغانی در حین گزارش بازی ایران - یمن صدا و سیمای ایران را بخاطر برخی سانسورها مسخره میکند!


۰ نظر