روایت سرلشکر قاسم سلیمانی از جمله‌ همیشگی شهید کاظمی


 روایت سردار سلیمانی از توصیه شهید احمد کاظمی به ایشان


۰ نظر