فروشگاه نی نی جور
تنشها میان آنکارا و برلین بالا گرفته است. آخرین نمونه این تنشها، تظاهرات هزارن نفر از طرفداران رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در کُلن بود. مقامات آلمان از بیم افزایش تنشها اجازه ندادند که آقای اردوغان با اجرای زنده تلویزیونی برای تظاهرکنندگان سخنرانی کند.