اقدامات مدیریت بحران در جلوگیری از سیلاب خوزستان


بر اثر بارش های اخیر، مناطقی از شهرستان های شوش، دزفول، دشت آزادگان و شوشتر از سیلاب و آبگرفتگی متأثر شده اند.


۰ نظر