فروشگاه نی نی جور

آخرین اخبار

٣٥۶٣۶ ۱۵:۳۱ - ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ ٧۴٣

اولین فعالیت پویش مردمی ترافیک "سه شنبه های بدون خودرو" است که در بعضی از خیابان های شلوغ مانند چهارباغ مسیر تردد خودروها مسدود می شود و تنها بوسیله دوچرخه و اسکوتر می توان در این مسیر تردد کرد.