بیانیه مهم و راهبردی رهبر معظم انقلاب


 بیانیه گام دوم انقلاب که از سوی مقام معظم رهبری خطاب به ملّت ایران به ویژه جوانان منتشر شد


۰ نظر