عذرخواهی نماینده بیجار از مامور راهور پس از 19 ماه!


نماینده بیجار از مأمور راهور عذرخواهی کرد و هیأت نظارت نیز تذکر لازم را به این نماینده داد..


۰ نظر