سرقت یک راس گاو با پژو!


 سارقانی که یک راس گاو را در صندلی عقب پژو جاسازی کرده بودند، در روستایی در نهاوند دستگیر شدند.


۰ نظر