شوخی روحانی با سید علی خمینی


دیدار روحانی با سیدعلی خمینی، در بیت تاریخی امام(ره) در نجف


۰ نظر