ادامه واکنش ها به حمله تروریستی در نیوزلند


واکنشهای داخلی و جهانی به حمله تروریستی در نیوزلند


۰ نظر