تسلیت رئیس پلیس نیوزلند به زبان عربی


رئیس پلیس نیوزلند در آغاز بیانیه خود درباره حادثه تروریستی به زبان عربی تسلیت گفت


۰ نظر