نجات 2 سگ توسط مردی از غرق شدن


مردی در نیویورک برای نجات جان 2 سگ از غرق شدن در دریاچه یخ زده به آب زد!


۰ نظر