بارش نقطه‌ای و عجیب باران در شهر رم!


بارش نقطه‌ای و عجیب باران در یک خیابان در شهر رم، پایتخت ایتالیا موجب تعجب رهگذران شد


۰ نظر