دستگیری سارقان صندوق امانات بانک


سارقانی که قصد سرقت ا صندوق امانات بانکی در تهران را داشتند با هوشیاری پلیس دستگیر شدند


۰ نظر