افتتاح نخستین رستوران زیردریایی در اروپا


گشایش نخستین رستوران زیردریایی در شهر بالی کشور نروژ.


۰ نظر