فروشگاه نی نی جور
وزیر خارجه آمریکا تلفنی به همتای ترکیه ایش گفته که نیروهای کرد یگانهای مدافع خلق در شمال سوریه به شرق رود فرات برگشته اند. نیروهای "ی پ گ" که شهر منبج را از دست داعش رها کرده بود تایید کرده اند حالا به پایگاه هایشان برمی گردند. در همین حال، همزمان با ورود ترکیه به شمال سوریه، شبه نظامیان داعش شهر جرابلس را ترک کرده اند.