فروشگاه نی نی جور

این نشان، بعد از سخنرانی ظریف در بزرگترین همایش اقتصادی دو کشور توسط « داوید چوکه هووانکا » وزیر امورخارجه بولیوی به محمدجواد ظریف اعطا شد. نام این نشان، « کندُر دِ لُس آندِس » ( Cóndor de los andes ) است