تکان های شدید هواپیمای جهانگیری در سفر به خرم آباد


اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران به منظور تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران، همزمان با بارش بی‌سابقه باران، وارد خرم‌آباد مرکز استان لرستان شد.


۰ نظر