فروشگاه نی نی جور

آخرین اخبار

٣۶٩٧٥ ۱۳:۱۳ - ۰۸ شهریور ۱۳۹۵ ٣٨٩ ف

نهایی شدن گزارش فیشهای نجومی تا آخرشهریور

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از نهایی‌شدن گزارش این کمیسیون در خصوص فیشهای نجومی تا پایان شهریورماه خبر داد.

نهایی شدن گزارش فیشهای نجومی تا آخرشهریور

داود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران اظهار کرد: طرح یک‌فوریتی "ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم استرداد دریافتی‌های مازاد" تا پایان هفته جاری به هیئت رئیس مجلس تقدیم می‌شود.

وی همچنین در خصوص پرونده‌های در دست بررسی این کمیسیون گفت: گزارش کمیسیون اصل نود درباره فیشهای نجومی نیز تا آخر شهریور نهایی و پس از قرائت در صحن علنی کمیسیون در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار داده می‌شود تا در صحن علنی پارلمان قرائت شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به پرونده‌های ارجاعی به این کمیسیون در مجلس دهم، اظهار کرد: تاکنون حدود 500 پرونده به کمیسیون ارجاع شده که در حال بررسی آنها هستیم.

منبع تسنیم

نهایی شدن گزارش فیشهای نجومی تا آخرشهریور