دست اسرائیل در لرستان رو شد!


بررسی فیلمی که رسانه فارسی زبان اسرائیل در مناطق سیل زده لرستان منتشر کرده بود


۰ نظر