فروشگاه نی نی جور

فرودگاه بین المللی حمد واقع در دوحه پایتخت قطر روز دوشنبه از اضافه کردن مبلغ مالیات به هزینه بلیط مسافران خبر داد.

مبلغ مالیات که ۳۵ ریال دوحه یا ۱۰ دلار است، به تمام بلیطهایی که از روز سه شنبه ۹ شهریور (۳۰ اوت) فروخته شود، اضافه خواهد شد.