تصاویر هوایی از جاری شدن سیلاب در اطراف آبادان


آبادان در محاصره سیلاب.


۰ نظر