رسوایی خمیردندان های سرطان زا در فرانسه!


پس از رسوايی شيرخشک های آلوده در فرانسه که اثرات آن به بيش از هفتاد کشور دنيا نيز سرايت کرده، حالا نوبت به خميردندان های حاوی ماده سرطان زا دی اکسيد تيتانيوم در اين کشور رسيده است.


۰ نظر