محمود شهریاری: سپاه و مردم نیاز به شو ندارند!


واکنش اینستاگرامی محمود شهریاری به پوشیدن لباس سپاه برخی مسئولین 


۰ نظر