واکنش زنگنه به جلوگیری وزارت نفت از آبگیری هورالعظیم


صحبتهای بیژن زنگنه در جلسه ستاد بحران صنعت نفت


۰ نظر