بلندترین آبشار سرپوشیده جهان در سنگاپور


مقامات سنگاپور امیدوار هستند مجموعه ای از مغازه های خرده فروشی به همراه مرتفع ترین آبشار سرپوشیده جهان بتواند مسافران و گردشگران بیشتری را جذب فرودگاه سنگاپور کنند؛ ارتفاع آبشار سرپوشیده فرودگاه سنگاپور ۴۰ متر است.


۰ نظر