سوال چالشی لاریجانی از رئیس سازمان هواشناسی


لاریجانی خطاب به رئيس سازمان هواشناسی:  آيا شما بارشهای اخير را به جایی اطلاع داديد؟

۰ نظر