آماده باش 7 استان در پی ورود سامانه بارشی


در پی ورود سامانه جدید بارشی به کشور در هفت استان کشور دستور آماده باش صادر شد.


۰ نظر