گفتگوی صریح با رئیس جمعیت هلال احمر


از شفافیت مالی تا نحوه توزیع کمک‌ها در سیل در گفتگو با علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر کشور


۰ نظر