وقتی رئیس صداوسیما پاسخ خبرنگاران را نمیدهد


سوال بی جواب خبرنگاران از رئیس صدا و سیما.


۰ نظر