درخواست سردار سلیمانی برای توجه به سیل زدگان


سردار سلیمانی: هر کسی که در دولت به مردم خوزستان کمک کند، بزرگترین عبادت را انجام داده است.


۰ نظر