فروشگاه نی نی جور

آخرین اخبار

٣٨٠٣٧ ۱۷:۱۴ - ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ ۴۴١ ف

بلیت‌های دربی تمام شد

به فاصله پنج روز مانده تا هشتادوسومین دربی پایتخت، بلیت‌های این مسابقه به اتمام رسید.

بلیت‌های دربی تمام شد

تعداد بلیت‌های اینترنتی در نظر گرفته شده برای دربی روز جمعه، به اتمام رسیده است.

پس از صندلی‌گذاری در طبقه دوم ورزشگاه، ظرفیت استادیوم آزادی، 70 هزار نفر عنوان شده بود و با این حساب، بلیت‌ها برای دربی 70 هزار نفری به اتمام رسید.

منبع تسنیم

بلیت‌های دربی تمام شد