فروشگاه نی نی جور
اتفاقات حلب این روزها به یک تراژدی انسانی تبدیل شده اما هستند کسانی که تمام تلاش خود را برای یاری رساندن به مردم سوریه میکنند. گزارشی که می بینید روایت داستان یکی از همین هاست. پزشکان حلب در زیر بمب و تحت فشار فراوان به مداوای بیماران می پردازند. ولی بسیاری از آنها، هم بی تجربه هستند و هم امکانات کافی ندارند.