توقف ناو آبراهام لینکلن در دریای عربی


رفتار نظامی آمریکا در منطقه، دفاعی است


۰ نظر