فروشگاه نی نی جور
سردار سلیمانیسید حسن نصرالله

چندین ماه قبل، تحلیلگر سعودی از لزوم هماهنگی عربستان و اسرائیل برای ترور سردار سلیمانی سخن می‌گوید!

تهدید ترور سیدحسن نصرالله را باید جدی گرفت