پاسخ به شایعه ای عجیب در مورد شهردار تهران!


محمد باقر قالیباف امروز نگفت در آتش ۲۰۰ درجه وارد شدم گفت دیدم آتش ۲۰۰،۳۰۰ درجه است, کسی نمی تواند وارد شود.


۰ نظر