دیدار فرماندهان نیروهوایی ارتش با رهبر معظم انقلاب


نیروی هوایی در دوران رژیم طاغوت یکی از نزدیکترین بخش‌ها به نظام سیاسی وابسته به آمریکا بود اما رژیم طاغوت، در حالی‌که هیچ‌گاه تصور نمی‌کرد، از همین بخش سهمگین‌ترین ضربه را خورد.
درس و پیام حادثه نوزدهم بهمن سال ۵۷ این است که باید همواره در کنار محاسبات ضروریِ عقلانی و مادی، محاسبات فراتر از مسائل مادی نیز در نظر گرفته شوند.
هیچ دشمنی نمی تواند ملت ایران را فلج کند  
دستبند زدن به بچه 5 ساله حقیقت حقوق بشر آمریکایی را نشان داد 

 


۰ نظر