تیکه انداختن به عراقچی در راهپیمایی 22بهمن!


سوال علیرضاشدت خواننده پاپ از عراقچی! يه وقت كدخدا ناراحت نشه اومدید راهپیمایی؟ با برجام كه مغايرت نداره؟


۰ نظر