اعتراض نماینده اهواز به روحانی در برنامه زنده شکبه خبر


علی ساری، نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس شورای اسلامی، در برنامه زنده شبکه خبر نسبت به اقدامات دولت برای شهر اهواز به اعتراض پرداخت.


۰ نظر