استقبال رسمی سلطان قابوس از روحانی


پادشاه عمان به صورت رسمی به استقبال رئیس جمهور کشورمان رفت.

۰ نظر