پاسخ قاطع حسن عباسی به توهینی که وزیر دولت اصلاحات به مدافعان حرم کرد


پاسخ شدیداللحن و قاطع حسن عباسی به توییتی که وزیر دولت اصطلاحات در مورد مدافعان حرم انتشار داد...


۰ نظر