روحانی:حقوق افراد کم درآمد دو برابر شده است


نشست خبری دکتر حسن روحانی با رسانه های داخلی و خارجی - 21 فروردین 1396

۰ نظر