تذکر رهبری به مسئولین در مورد اهمیت وجودی «رای مردم»


بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از کارگران سراسر کشور (96/02/10)


۰ نظر