واکنش شدید حسن عباسی به سخنان روحانی در مناظره دیروز!


آقای روحانی برجام چه ربطی به موشک داشت؟...


۰ نظر