تفاوت آراء سفید و باطله چیست؟


پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به این سوال که تفاوت میان آرای سفید و باطله چیست.


۰ نظر