شرکت آیات عظام تقلید در انتخابات 96


آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی، سبحانی ، صافی گلپایگانی و مظاهری رای خود را به صندوق انداختند.


۰ نظر