صحبتهای جنجالی وزیر ارشاد در روز رای گیری


صحبتهای جنجالی رضا صالحی امیری،وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که امروز یعنی روز رای گیری گفت و واکنش فعالین سیاسی و کاربران فضای مجازی را در پی داشته است.


۰ نظر