حضور روسای قوه مققنه و قضاییه در محل اخذ رای


دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه با حضور در حوزه های انتخاباتی رای خود را به صندوق انداختند.


۰ نظر